Dynamisk simulering

 

Dynamisk simulering är ett effektivt hjälpmedel vid flödesutveckling. Med mer kunskap om simulering, skulle fler använda detta starka hjälpmedel. 

 

Vid simulering bygger man en modell dvs en mer eller mindre detaljerad kopia av verkligheten. I modellen kan olika alternativa lösningar testas.

 

Med dagens moderna hjälpmedel går det snabbt att bygga och köra modeller och man bestämmer själv hur detaljerad den ska vara och vilka frågor den ska ge svar på.

 

Vid dynamisk simulering bygger man in statistiska variationer i modellen för att efterlikna verkligheten ex vis
- kunders efterfrågan kan variera
- maskiner kan gå sönder och vara sönder olika länge
- människor kan producera olika snabbt

- leveranstider kan variera

- det mesta kan variera i vår värld och det är dessa variationer som många gånger skapar svårigheter i verksamheten.

 

Nytta med dynamisk simulering

 

Man kan nyttja dynamisk simulering på många sätt:

 

- Förutse resultat av olika åtgärder

- Förstå varför observerade händelser uppstår

- Identifiera problemområden innan något nytt införs

- Undersöka effekterna av förändringar

- Utvärdera idéer och identifiera dålig effektivitet

- Öka förståelse och stimulera till kreativt tänkande

- Kommunicera planer

 

Det är ofta bättre och billigare att först testa nya lösningar i en simuleringsmodell än att testa i verkligheten!

 

Hör av dig så kan du få mer information om möjligheterna med dynamisk simulering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågman Konsult AB | Risanäsvägen 19 | SE-372 73 Ronneby | 070-916 04 66 | nils.vagman@tele2.se

www.vagman.se